3temii HD  Video Lyrics

Rammstein (German band / Niemiecki zespół)

A

(Goodbye / Żegnaj) 
(Old Man / Stary Człowiek) 
(America / Ameryka) 
(America / Ameryka) 
(Love / Miłość) 
(Ashes to Ashes / Z Prochu w Proch) 

B

(Bückstabü) 
(Gasoline / Benzyna) 
(Punish Me / Ukarz Mnie) 
(Bend Over / Schyl Się) 

D

 (Dalai Lama)  
(The Old Sorrow / Stara Krzywda) 
(The model / Modelka) 
(The Master / Mistrz) 
(Children of Danube / Dzieci Dunaju) 
(You have / Ty Masz) 
(You have / Ty Masz) 
(You Smell So Good / Pachniesz Tak Wspaniale) 

E

(Jealousy / Zazdrość) 
(A Song / Piosenka) 
Eisenmann This video is no longer available due to a copyright claim by Rammstein GbR /Ten film jest już niedostępny z powodu roszczenia dotyczącego praw autorskich zgłoszonego przez użytkownika Rammstein GbR.
(Man of Iron / Człowiek z żelaza) 
 (Angel / Anioł) 
 (Angel / Anioł) 

F

(Fire at will! / Ognia!) 
(Fire and Water / Ogień i Woda) 
(Fiery wheels / Ogniste koła) 
(Spring in Paris / Wiosna w Paryżu) 
(Lead me / Prowadź mnie) 

H

(Shark / Rekin) 
(Hallelujah / Alleluja) 
(Stop / Stój) 
(Marry Me / Wyjdź za mnie) 
(Heartache / Cierpienie Serca) 
(Help Me / Pomóż Mi) 

I

(I hurt you / Sprawiam ci ból) 
(I want / Ja Chcę) 

J

(Everyone laughs / Wszyscy się śmieją) 

K

(I have no desire / Brak Ochoty) 
(Piano / Fortepian) 
(Cocaine / Kokaina) 
(Kiss Me Furfrog / Pocałuj mnie) 

L

(Spawning Time / Tarło) 
(Love is there for everyone / Miłość jest dla wszystkich) 
(Song of the Restless Youth / Pieśń o Niespokojnej Młodości) 
(Elizabeth / Elżbieta) 
(Left 2-3-4 / Lewa 2-3-4) 
(Less / Bez) 

M

(Man against Man / Mężczyzna przeciwko mężczyźnie) 
(More / Więcej) 
(My Heart Burns / Moje Serce Płonie) 
(My Country / Mój kraj) 
(My Part / Mój kawałek) 
(Morningstar / Gwiazda Poranna) 
(Moscow / Moskwa) 
(Mother / Matka) 

N

(Mist / Mgła) 

O

(Without You / Bez Ciebie) 

P

(Cmentarz Ulubieńców) 
(Cipka) 

R

(Rammlied) 
(Rammstein) 
(In, Out / Wejść, Wyjść) 
(Journey, Journey / W drogę, W drogę) 
(Rose-red / Czerwień Róż) 
(Red sand / Czerwony piasek) 

S

(Silence / Cisza) 
(Black glass / Czarne szkło) 
(Seaman / Żeglarz) 
(Longing / Tęsknota) 
(Sun / Słońce) 
(Play With Me / Baw Się Ze Mną) 
(Music Box / Pozytywka) 
(Jump / Skocz) 
(Stone by Stone / Kamień Po Kamieniu) 
 (Don’t Die Before I Do / Nie Umieraj Przede Mną) 
(Rozebrana) 

T

(I love you, whore! / Chcę cię, dziwko!) 
(Animal / Zwierzę) 

V

(Do not forget about us / Nie zapomnij o nas) 

W

(Good Hunting / Darz bór) 
(White Flesh / Białe Ciało) 
(Viennese blood / Wiedeńska krew) 
(Wild wine / Dzikie wino) 
(Where are you / Gdzie jesteś) 
(Do You Want to See the Bed in Flames? / Czy Chcecie Zobaczyć Łoże w Płomieniach?) 
(Anger does not want to die / Złość nie chce umrzeć) 

Z

(Destroy / Niszczyć) 
(Hermaphrodite / Obojnak) 
Kreator stron internetowych - strona bez programowania